flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Особистий прийом громадян керівництвом суду

 ГРАФІК


особистого прийому громадян головою суду,
заступником голови суду, керівником апарату та заступником керівника апарату 
Богунського районного суду м. Житомира

 

Посада, 
прізвище, ім'я та по батькові

День
прийому

Час
прийому

Голова суду
Гулак Наталія Анатоліївна

Щопонеділка

з 10.00 до 11.00

Каб. 406

Заступник голови суду
Чішман Лариса Миколаївна

Щосереди

з 09.00 до 10.00

Каб. 415

Керівник апарату суду
Сокульська Олена Василівна

Щовівторка

з 10.00 до 12.00

Каб. 117

Заступник керівника апарату суду

Поліщук Віталій Миколайович

Щочетверга

з 10.00 до 12.00

Каб. 117

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Богунського районного

суду м. Житомира № 16-З від 03.11.2014 року

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян в Богунському районному суді м. Житомира

  1. Загальні положення 

1.1 Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Богунському районному суді м. Житомира  (далі – суд).

1.2 Основними  завданнями посадових осіб суду, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції суду.

1.3  Посадові особи суду, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», Положенням  про апарат суду та цим Порядком. 

  1. Організація особистого прийому громадян 

2.1 Загальна організація роботи щодо проведення особистого прийому громадян у суді покладається на голову суду.

Під час проведення прийому громадян голова суду взаємодіє з структурними підрозділами апарату.

2.2  З метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду, керівником апарату та заступником керівника апарату згідно з графіком, що затверджується наказом, та доводиться до відома громадян.

2.3  Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

2.4  Інформація про порядок, графік особистого прийому громадян розміщується на веб-сайті суду та інформаційному стенді в доступному місці для вільного огляду громадян.

2.5   Голова суду, заступник голови суду, керівник апарату та заступник керівника апарату здійснюють прийом громадян у свої робочих кабінетах.

2.6  Щоденний прийом громадян проводиться працівниками канцелярії  суду з понеділка по четвер з 9.00 до 18.15 год., у п’ятницю з 9.00 до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.), окрім вихідних днів за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 100.

2.7  Під час запису громадянина на особистий прийом з’ясовується його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів він звертався з цього питання і яке було прийняте рішення.

2.8  Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що носять суто особистий характер і не стосуються його звернення.

2.9  Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово.

2.10 Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 

  1. Порядок проведення особистого прийому громадян. 

3.1 Керівництво суду забезпечує прийом громадян протягом визначеного графіком часу.

3.2  У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

3.3  Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюються на загальних підставах, а у разі потреби – за участю перекладача.

3.4   Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

3.5   У разі необхідності керівництво суду вправі вимагати документи, що посвідчують особу заявника, або підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи.

3.6 Керівництво суду під час особистого прийому громадян розглядає матеріали, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення, в межах компетенції.

3.7 Подане громадянами під час особистого прийому письмове звернення розглядається та реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях  громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

3.8  Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції суду, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості, сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

3.9  Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в суді, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті.

3.10 У разі повторного звернення вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали. Надаються можливі роз’яснення та необхідна допомога, в межах компетенції.

3.11  До журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду 

  1. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

4.1 Голова суду, заступник голови суду, керівник апарату та заступник керівника апарату суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» тощо.

4.2 Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.