flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Богунського районного суду м. Житомира

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами суддів та працівників апарату

Богунського районного суду м. Житомира

протокол від 23.11.2016 № 15

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО ТА СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Богунського районного суду м. Житомира

 

Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Богунського районного суду м. Житомира (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», Кодексу суддівської етики, Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33, Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65, Типових  правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50 та інших нормативно-правових актів.

 

І. Загальні положення

 

1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку апарату Богунського районного суду м. Житомира, режим роботи, умови перебування працівників апарату суду та суддів у суді та забезпечення раціонального використання робочого часу.

 

2. Трудова та службова дисципліна в Богунському районному суді м. Житомира ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

3. Правила в Богунському районному суді м. Житомира затверджуються загальними зборами працівників апарату суду та суддів за поданням керівника апарату на основі цих Правил.

 

4. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Богунського районного суду м. Житомира доводяться до відома всіх працівників апарату суду та суддів, які працюють у цьому суді, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 

1. Працівники апарату суду та судді повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

Судді повинні бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки, визначених Кодексом суддівської етики.

 

2. Працівники апарату суду та судді, у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

3. Працівники апарату суду та судді повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

4. Працівники апарату суду та судді під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників апарату суду та суддів

 

1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду та суддів становить 40 годин на тиждень.

 

2. У Богунському районному суді м. Житомира встановлюється п'ятиденний робочий тиждень, із тривалістю роботи по днях:

понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

з понеділка по четвер:

- початок роботи о 09 год. 00 хв.

- закінчення роботи о 18 год. 15 хв.

у п'ятницю:

- початок роботи: о 09 год. 00 хв.

- закінчення роботи: о 17 год. 00 хв.

 

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються з урахуванням режиму роботи суду.

 

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину: з 13 год. 00 хв. по         14 год. 00 хв. Перерва не включається в робочий час, і може використовуватися на свій розсуд. На цей час працівник апарату суду, суддя можуть відлучатися з місця роботи.

При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 1 година.

 

4. Відповідно до ст.73 КЗпП України, напередодні святкових та неробочих днів, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

5. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі обліку робочого часу.

Для забезпечення контролю своєчасного виходу, прибуття на роботу, відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою голові та керівнику апарату суду.

 

6. Вихід судді, працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома голови суду, керівника апарату суду.

 

7. За рішенням голови суду, керівника апарату суду, працівник суду може бути відкликаний із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток, відповідно до законодавства України.

 

8. Черговість надання щорічної відпустки судді, працівнику апарату суду визначається графіком відпусток, який затверджується керівництвом суду. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників суду. Зміна графіка допускається лише за згодою керівництва суду.

 

 

ІV. Порядок повідомлення про відсутність на робочому місці

 

1. Судді повідомляють голову суду, а працівники апарату суду – керівника апарату про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

2. У разі недотримання працівниками апарату суду та суддями вимог пункту 1 цього Розділу, складається акт про відсутність на робочому місці.

 

3. У разі ненадання працівником апарату суду, суддею доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови суду або керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

4. Відсутність працівника апарату суду на робочому місці протягом робочого дня, без поважної причини, є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбаченої законами України.

 

5. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 

V. Перебування працівників апарату суду та суддів в Богунському районному суді м. Житомира у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. У зв’язку з службовою необхідністю судді та працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду. Для виконання невідкладних завдань працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу, відповідно до законодавства.

 

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

2. У наказі про чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний суддя та працівник апарату суду, їх посада, місце, дата та строк чергування.

 

3. Керівник апарату, за потреби, може залучати працівників апарату Богунського районного суду м. Житомира до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

 

Чергування працівників апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом (по роботі з персоналом) і затверджується керівником апарату суду.

 

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарату суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування, відповідна інформація подається головним спеціалістом (по роботі з персоналом) керівнику апарату, для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

За роботу в зазначені вище дні (час) суддям та працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

 

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

VІ. Порядок доведення до відома суддів та працівників апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома суддів, працівників апарату суду, шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 

Підтвердженням може слугувати підпис на документі або  у журналі реєстрації документів.

 

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Богунського районного суду м. Житомира.

 

VIІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки  в Богунському районному суді м. Житомира здійснює старший судовий розпорядник.

 

2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Богунському районному суді м. Житомира відповідає керівник апарату суду та старший судовий розпорядник.

 

VIІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна суддею та працівником апарату суду

 

1. Суддя, працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою суб’єктом призначення особою, головним спеціалістом (по роботі з персоналом) та суддею, працівником апарату суду, який звільняється.

 

Один примірник акта видається судді, працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до  його особової справи.

 

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення суддів, працівників апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються головою суду або керівником апарату суду.