flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира

протокол № 31

від «28» вересня 2015 року

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Богунського районного суду м. Житомира  

 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 26.04.2016 року №8) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 10.11.2016 року №12)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 25.11.2016 року №13)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 21.06.2017 року №6)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 15.11.2017 року № 10) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 27.12.2017 року № 12)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 10.01.2018 року № 1)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 16.09.2019 року №5) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 24.12.2019 року №8)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 14.04.2020 року №8)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2020 року №10)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 20.07.2020 року №13)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 21.09.2020 року №15)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 18.12.2020 року №19)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 12.04.2021 року №4)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 23.06.2021 № 7)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 11.01.2022 № 1)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 03.06.2022 № 6)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 15.07.2022 № 8)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 22.12.2022 року № 18)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 03.03.2023 року № 3)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 28.07.2023 року № 7)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 15.02.2024 року № 2)

І. Загальні положення.

1.1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу у Богунському районному суді м. Житомира (далі – Засади) регулюють відносини, пов’язані із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду.

1.1.2. Ці Засади розроблено відповідно до Законів України «Про судоустрій і статус суддів»,  «Про електронні документи та електронний документообіг», "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міста Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ та інших нормативно-правових актів.

1.1.3. Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

1.1.4. Засадами не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.

1.1.5 Документообіг Богунського районного суду м. Житомира (далі документообіг суду) - це проходження документів в суді з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

1.1.6. Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і опрацьовуються в суді на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу.

1.1.7. Засади використання автоматизованої системи документообігу в Богунському районному суді м. Житомира (далі - автоматизована система), забезпечують :

- реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

- об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями Богунського районного суду м. Житомира з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

- визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

- оприлюднення передбаченої цими Засадами інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу "Судова влада України";

- виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

- централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

- підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

- видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

- автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками; 

- передачу судових справ до електронного архіву.

1.1.8.  Для функціонування автоматизованої системи працівники апарату Богунського районного суду м. Житомира забезпечують:

- своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

- своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

- захист інформації автоматизованої системи в суді;

- своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

- інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

1.1.9. Збори суддів Богунського районного суду мають визначені цими Засадами повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

ІІ. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

2.1.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Богунському районному суді м. Житомира визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор Богунського районного суду м. Житомира.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.1.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цими Засадами, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 та рішеннями зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира інформацію.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.1.3. Використання електроном цифрового підпису (надалі ЕЦП) уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.1.4. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цих Засад та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.1.5. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в Богунському районному суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор Богунського районного суду м. Житомира.

2.1.6. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

2.2.    Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

2.2.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками апарату Богунського районного суду м. Житомира, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

2.2.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файлу.

2.2.3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.2.4. Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою в суді автоматично та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код Богунського районного суду м. Житомира (295) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри). 

2.2.5. Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства суду. Цей номер може містити, зокрема, індекс, код суду, номер судової справи за порядком у поточному році, рік реєстрації, інші дані, необхідні для діловодства суду.

2.2.6. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

- у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року; 

- у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.

2.2.7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

2.3.    Розподіл судових справ між суддями

2.3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату Богунського районного суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.3.2. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторного автоматизованого розподілу судових справ;

автоматизованого розподілу судових справ черговому судді (слідчому судді), визначеного наказом голови суду.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді; 

- за сім календарних днів, якщо інше не встановлено зборами суддів суду, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 11.01.2022 року № 1)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 22.12.2022 року № 18)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 15.02.2024 року № 2)

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді; 

- за один робочий день до відрядження, направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування (за сім робочих днів – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Якщо інше не встановлено зборами суддів Богунського районного суду м.Житомира, дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

- із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу; 

- для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

2.3.5. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.3.6. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою: 

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де: 

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи; 

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН, 

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу:

Коефіцієнт складності судової справи в Богунському районному суді М. Житомира визначається зборами суддів;

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,4 до 1); 

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

2.3.7. Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи. 

2.3.8. Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів Богунського районного суду м. Житомира, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

2.3.9. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 цих Засад, не допускається.

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.10. Збори суддів Богунського районного суду мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.

В Богунському районному суді м. Житомира запроваджено спеціалізацію з розгляду справ.

Спеціалізація суддів визначається зборами суддів із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

2.3.11. Якщо розгляд справи здійснюється колегіально. Склад колегії суддів визначається автоматизованою системою.

Збори суддів можуть визначити склади постійно-діючих колегій суддів.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.12. (Пункт 2.3.12 виключений відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.13. Збори суддів Богунського районного суду м. Житомира мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

- у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

- у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

- у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 цих Засад;

- справи, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні в Богунському районному суді м. Житомира здійснюється відповідно до графіку чергування суддів;

- які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки;

 

- у разі повторного надходження до суду позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.14. Збори суддів Богунського районного суду м. Житомира мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя. коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

2.3.15.  Збори суддів суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (у тому числі судді, визначеного доповідачем щодо проекту довідки про вивчення чи узагальнення судової практики, а також є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України), але не більш ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

2.3.16.         Збори суддів Богунського районного суду м. Житомира мають право визначати необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи.

2.3.17.         Збори суддів Богунського районного суду м. Житомира мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

2.3.18.         Збори суддів Богунського районного суду м. Житомира мають право розглядати питання щодо розподілу судових справ у разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи відповідно до цих Засад.

2.3.19.         Зміни до налаштувань автоматизованої системи згідно з підпунктами 2.3.10–2.3.18 пункту 2.3 цих Засад, вносяться не пізніше одного робочого дня, що передує даті їх застосування, визначеній зборами суддів Богунського районного суду м. Житомира.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.20.         Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

2.3.21.         Автоматизований розподіл судових справ, коли застосування спеціалізації неможливе, здійснюється між усіма суддями, якщо інше не встановлено зборами суддів.

2.3.22.         Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.3.23.         Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя із числа суддів суду з урахуванням їх спеціалізації. Судова справа розглядається колегією суддів, до складу якої входить визначений автоматизованою системою головуючий суддя. Засади формування колегії суддів визначаються зборами суддів Богунського районного суду м.Житомира.

У разі якщо на момент автоматизованого розподілу судової справи зборами суддів суду не визначено склад колегій суддів, після визначення автоматизованою системою головуючого судді визначається склад колегії суддів згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 цих Засад з врахуванням спеціалізації.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8),

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 10.01.2018 року № 1).

У разі якщо зборами суддів суду визначено склад колегій суддів, після визначення автоматизованою системою головуючого судді, склад колегії суддів автоматично визначається автоматизованою системою згідно з налаштуваннями складу колегій суддів.

(абз. четвертий виключений відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

У разі коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів зі складу колегії суддів, визначених відповідно до абзацу першого цього підпункту.

У разі призначення провадження до розгляду судом присяжних після визначення  колегіального складу суду – залишати головуючим суддею того на кого АСДС було розподілено провадження, а також залишати професійного суддю, якому визначено спеціалізацію по розгляду кримінальних проваджень, а у разі відсутності такого судді (або наявності однакової спеціалізації) – суддю у якого більший стаж судді; третього суддю, який не ввійшов у склад суду присяжних визначати запасним.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 10.01.2018 року № 1).

Визначення присяжних здійснюється в порядку визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.24.         Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в пункті 2.3.23 Засад.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в пункті 2.3.23 Засад.

(пункт 2.3.24 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

 

 2.3.25.         Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

2.3.26.         У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цих Засад.

2.3.27.         Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування  наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

2.3.28.         При об’єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці судові справи.

Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду першої інстанції для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

(абзаци третій – п’ятий виключені відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.29.         У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

         При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

2.3.30.         Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями Богунського районного суду м. Житомира (додаток 1), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями Богунського районного суду м. Житомира. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності) за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів автоматизованої системи щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.

Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.31.         У разі розгляду судової справи колегією суддів Богунського районного суду м. Житомира до протоколу та звіту автоматично включаються прізвища суддів, які входять до складу колегії із зазначенням прізвища головуючого судді. 

2.3.32.         У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів у суді після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду у порядку, зазначеному в пункті 2.3.23 цих Засад.

(абзац перший у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів (додаток 2), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення складу колегії суддів Богунського районного суду м. Житомира. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення складу колегії суддів; тривалість автоматизованого розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.33.         (пункт 2.3.33 виключено відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

2.3.34.         Запасний суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу справ між суддями.

2.3.35.         Результатом визначення запасного судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.3.36.         Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення запасного судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення запасного судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення запасного судді; тривалість автоматичного визначення запасного судді. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення запасного судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення запасного судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення запасного судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматичне визначення запасного судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні

2.3.37.         У разі заміни основного судді запасним суддею створюється протокол  заміни основного судді запасним суддею (додаток 5), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.3.38.         Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про заміну основного судді запасним суддею. Звіт містить такі відомості: дата та час початку заміни основного судді запасним суддею; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо заміни основного судді запасним суддею; версія автоматизованої системи; час закінчення заміни основного судді запасним суддею; тривалість автоматичного розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо заміни основного судді запасним суддею автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо заміни основного судді запасним суддею автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол заміни основного судді запасним суддею роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про заміну основного судді запасним суддею може бути роздрукований для службового використання в суді.

Визначення слідчого судді

2.3.39.         Слідчий суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між суддями - черговими (не менше двох) згідно затвердженого зборами суддів графіку.

У разі надходження заяви про відвід (самовідвід) слідчого судді, у авторозподіл такої заяви включати всіх слідчих суддів. У разі надходження заяви про відвід (самовідвід) судді у кримінальному провадженні (справі), який здійснює судове провадження одноособово, у авторозподіл такої заяви включати чергових слідчих суддів відповідно до графіку розгляду клопотань щодо вчинення слідчих дій. У разі надходження заяви про відвід (самовідвід) судді, заявлений у справі про адміністративне правопорушення (порушення митних правил), у авторозподіл такої заяви включати суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень (справ) та справ про адміністративні правопорушення. Якщо в даному випадку неможливо утворити склад суду для розгляду заяви про відвід (самовідвід) судді, заявлений у справі про адміністративне правопорушення (порушення митних правил), у авторозподіл такої заяви включати чергових слідчих суддів відповідно до графіку розгляду клопотань щодо вчинення слідчих дій.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 25.11.2016 року №13)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 21.06.2017 року №6)

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 15.07.2022 № 8)

У разі неможливості автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу справ у зв’язку з недостатньою кількістю слідчих суддів згідно графіку розгляду клопотань, затвердженого зборами суддів, у авторозподіл таких справ включати всіх слідчих суддів (згідно спеціалізації) незалежно від графіку розгляду клопотань

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 24.12.2019 року №8)

2.3.40.         Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.3.41.         Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення слідчого судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення слідчого судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення слідчого судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення слідчого судді; тривалість автоматизованого розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення слідчого судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

2.3.42.         Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

(пункт 2.3.42 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.43.         Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (слідчому судді) передаються також:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок у судовому рішенні (передаються тому судді, хто приймав судове рішення, у якому допущено описку або помилку), роз'яснення судового рішення, повернення судового збору; 

(пункт 2.3.43 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 03.06.2022 року № 6).

- судові справи про перегляд заочного рішення та заяви про скасування  судових наказів;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені розділом VI та VII Цивільного процесуального кодексу України,  розділом V (крім частини 9 статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

- клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів; при відсутності судді, якому передано справу, розподіл клопотань про забезпечення позову та про забезпечення доказів, про скасування/зміну заходів забезпечення позову в такій справі, здійснювати між суддями  за  допомогою автоматизованого розподілу;

(абзац одинадцятий зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

- справи про адміністративні правопорушення, які надійшли після дооформлення;

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 10.11.2016 року №12)

- заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, за виключенням випадків, визначених законом;

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 27.12.2017 року №12, від 14.04.2020 №8)

 - клопотання з індексом 1-кс, які надходять для розгляду слідчим суддям після усунення недоліків;

(п. 2.3.43 доповнено абзацом відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 14.04.2020 року № 8)

 - клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною;

(п. 2.3.43 доповнено абзацом відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 18.12.2020 року № 19)

- клопотання про призначення піклувальника або опікуна, клопотання про звільнення від повноважень піклувальника або опікуна, клопотання про скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, клопотання про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, а також інші клопотання, які стосуються особи, яку визнано судом недієздатною або обмежено у цивільній дієздатності, передавати раніше визначеному у справі головуючому судді, який приймав рішення про визнання фізичної особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності.

(п. 2.3.43 доповнено абзацом відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 28.07.2023 року № 7).

      У разі зміни судді спеціалізації з цивільної на кримінальну чи навпаки, судові справи та заяви, передбачені в п. 2.3.42 – п. 2.3.45 Засад, крім судових справ, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення та про роз'яснення судового рішення, передаються на авто розподіл між іншими суддями відповідно до спеціалізації.
(п. 2.3.43 доповнено абзацом відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 15.11.2017 року № 10)

2.3.44.         Судові справи, що надійшли до суду в порядку позовного провадження після скасування судового наказу, передаються судді, який постановив ухвалу про скасування судового наказу.

2.3.45.        Клопотання про продовження строку, зміну запобіжного заходу передавати слідчому судді, який попередньо розглядав клопотання про застосування відповідного запобіжного заходу; клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу передавати слідчому судді у провадженні якого перебуває клопотання про застосування запобіжного заходу, про зміну запобіжного заходу на інший; у випадку, якщо слідчим суддею постановлено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу та в період дії вказаної ухвали до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу, про зміну запобіжного заходу на інший, про надання дозволу на затримання з метою приводу, останні передавати слідчому судді яким постановлено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу; передачу клопотань про скасування арешту на майно здійснювати шляхом автоматизованого розподілу між черговими слідчими суддями.

(абзац 1 пункту 2.3.45 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 12.04.2021 року № 4).

Передачу клопотань в межах одного кримінального провадження, здійснювати шляхом автоматизованого розподілу їх між  черговими слідчими суддями.

(пункт 2.3.45 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

Скарги на незаконне затримання особи, які надходять у день надходження клопотань відносно тієї ж особи про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передавати раніше визначеному слідчому судді, якому передано для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 (пункт 2.3.45 доповнено абзацом відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 27.12.2017 року №12)

У разі повторного звернення  до суду органів досудового розслідування з клопотаннями, які попередньо були повернуті або залишені без розгляду слідчим суддею, такі клопотання передавати раніше визначеному слідчому судді, який приймав рішення про повернення або залишення без розгляду вказаного клопотання, за умови долучення органами досудового розслідування до матеріалів такого клопотання копії ухвали слідчого судді про повернення (залишення без розгляду) клопотання або безпосереднього посилання на це в назві нового клопотання.

 (пункт 2.3.45 доповнено абзацом відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 03.03.2023 року №3)       

2.3.46 ( пункт 2.3.46 виключено відповідно до до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 14.04.2020 №8)

2.3.47 ( пункт 2.3.47 виключено відповідно до до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 14.04.2020 №8)  

2.3.48.    У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (слідчого судді), а також за 7 календарних днів до початку довготривалої відпустки (якщо тривалість відпустки становить не менше 14 календарних днів) та у всі інші дні визначені п. 2.3.3 Засад використання автоматизованої системи документообігу Богунського районного суду м. Житомира не розподіляти раніше визначеному головуючому судді (слідчому судді), а здійснювати автоматизований розподіл між іншими суддями (слідчими суддями), справ та заяв, передбачених підпунктами 2.3.43–2.3.47 пункту 2.3 цих Засад, крім судових справ, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, про роз'яснення судового рішення, про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, про перегляд заочного рішення, зустрічних позовів та позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду, а також крім справ, передбачених п. 2.3.42 Засад, за виключенням справ та матеріалів, ухвали по яких постановлялися слідчими суддями (крім судових справ, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, про роз'яснення судового рішення, про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні). У передбачених законом випадках, коли суддя не може розглядати справи (закінчення повноважень, звільнення та ін..) по вказаних заявах здійснюється автоматизоване визначення іншого судді.

(пункт 2.3.48 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 03.06.2022 року № 6).

За два місяці до закінчення повноважень судді не розподіляти щодо конкретного судді судові справи, в тому числі справи та заяви, які надходять як раніше визначеному головуючому судді, крім судових справ, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, про роз'яснення судового рішення, зустрічних позовів та позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду. 

(пункт 2.3.48 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 16.09.2019 року № 5).

(пункт 2.3.48 доповнено відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 14.04.2020 №8).

(пункт 2.3.48 доповнено відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2020 №10).

(пункт 2.3.48 зі змінами відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 21.09.2020 №15).

(пункт 2.3.48 доповнено відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 23.06.2021 № 7).

 

2.3.49.   Результатом розподілу судової справи шляхом її передачі раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток 6), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.50. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, збільшення складу суду в порядку, визначеному підпунктами 2.3.4, 2.3.23 цих Засад.

(пункт 2.3.50 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.51.         Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

(пункт 2.3.51 у новій редакції відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.52.         Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.45 пункту 2.3 цих Засад, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 цих Засад.

2.3.53.         Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком 7 до цих Засад, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. 

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках, передбачених пунктом 2.3.50 цих Засад здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

   Справа за клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає повторному автоматизованому розподілу на підставі розпорядження керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), якщо на момент затримання та доставки до суду підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді для участі в розгляді вказаного клопотання, головуючий по даній справі слідчий суддя відсутній на роботі на законних підставах. Такі справи про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, після надання дозволу на затримання з метою приводу, передавати на зберігання до канцелярії суду.

( п. 2.3.53 доповнено відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 20.07.2020 № 13).

2.3.54.         Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Богунського районного суду м. Житомира (додаток 13), що автоматично створюється автоматизованою системою.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.55.         Результатом повторного автоматизованого визначення запасного (слідчого) судді є протокол повторного автоматизованого визначення запасного (слідчого) судді (додаток 9), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторне автоматичне визначення запасного (слідчого) судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного (слідчого) судді за випадковим числом; підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; тривалість автоматичного розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

2.3.56.         Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цих Засад фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

2.3.57.         Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 цих Засад обставин.

2.3.58.         У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.56 пункту 2.3 цих Засад, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в порядку хронології надходження із зазначенням дати та часу та в порядку черговості між суддями.

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

2.3.59.         Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.56 пункту 2.3 цих Засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена Засадами інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.60.         У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 цих Засад автоматизованою системою автоматично створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями Богунського районного суду м. Житомира (додаток 10).

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності); підстави проведення повторного автоматизованого розподілу (за наявності); причини неможливості автоматизованого розподілу судових справ; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.61.         У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог цих Засад.

2.4.    Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

2.4.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

2.4.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

2.5.    Визначення присяжних

2.5.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

2.5.2. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.3. У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

2.5.4. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.5. Результатом визначення присяжних є протокол автоматичного визначення присяжних (додаток 11), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.5.6. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про загальний список присяжних; інформація щодо визначення присяжних згідно з пунктом 2.5.1 пункту 2.5 цих Засад за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних. 

Також автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення основних присяжних за випадковим числом; інформація про список присяжних, які залишились після визначення основних присяжних; інформація про визначення запасних присяжних за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних. 

У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних автоматизованою системою автоматично формуються відповідні звіти.

Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення основних та запасних присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

         Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.6.    Визначення народних засідателів

2.6.1. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

Автоматичне визначення народних засідателів здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку народних засідателів, затвердженого Богунською районною радою м. Житомира, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Народний засідатель, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні народних засідателів до кінця цього календарного року.

2.6.2  Не підлягають включенню до списку народних засідателів, а у разі потрапляння до нього підлягають увільненню, громадяни відповідно до вимог статей 61–62 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

2.6.3. Результатом визначення народних засідателів є протокол автоматичного визначення народних засідателів (додаток 12), що автоматично створюється автоматизованою системою.

У разі необхідності заміни визначеного автоматизованою системою народного засідателя, здійснюється автоматичне визначення іншого народного засідателя.

2.6.4. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення народних засідателів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення народних засідателів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про список народних засідателів; інформація про визначення народних засідателів: версія автоматизованої системи; час закінчення визначення народних засідателів; тривалість автоматичного визначення народних засідателів.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення народних засідателів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

         Звіт про визначення народних засідателів може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.7.    Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

2.7.1. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної  скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків або головуючим суддею.

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання  судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

2.7.2. До автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

- у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

- у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

2.8.    Надання інформації про стан розгляду судових справ

2.8.1. На виконання вимог закону надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.

2.8.2. Для отримання інформації у суді діє підсистема електронного довідника. Електронний довідник встановлюється для забезпечення оперативного надання інформації, зазначеної у підпункті 2.8.1 пункту 2.8 цих Засад.

2.8.3. Видача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства і Закону України "Про доступ до судових рішень". 

2.8.4. Виконавчий документ формується в автоматизованій системі та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді (шляхом роздрукування оригіналу відповідного електронного документа суду).

2.8.5. На веб-порталі судової влади України щоденно оприлюднюється така інформація:

- список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи). У разі, якщо суд розташований в декількох приміщеннях, у списку зазначається адреса приміщення суду. При цьому додатково зазначається форма судочинства;

- список апеляційних скарг (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; сторони у судовій справі; дата надходження апеляційної скарги; дата надсилання судової справи до апеляційного суду). Такий список оприлюднюється на веб-сайті суду;

-  список автоматично розподілених судових справ (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; дата визначення складу суду; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи); 

- інформація щодо стадій розгляду судових справ.

Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.

Списки формуються автоматично на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.

2.9.    Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах

2.9.1. Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до цих Засад, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).

Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ. 

Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.

З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в автоматизованій системі для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

(абзац п’ятий виключено відповідно до рішення зборів суддів Богунського районного суду м. Житомира від 01.08.2017 року № 8).

У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

2.9.2. Електронна картка судової справи разом з електронними документами, що додані до картки судової справи, автоматично пересилаються до центральної бази даних автоматизованої системи не рідше одного разу на дві години. 

2.10.  Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ

2.10.1.         Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2.10.2.         Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.

2.11.  Підготовка статистичних даних

2.11.1.         Автоматизована система забезпечує:

- введення у повному обсязі первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи відповідними користувачами автоматизованої системи;

- перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю введених первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи;

- формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду;

- перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних звітів суду;

- зведення статистичних звітів та іншої статистичної інформації в автоматичному режимі;

- формування узагальнюючих та аналітичних показників в автоматичному режимі;

- передачу та отримання офіційних статистичних звітів у межах автоматизованої системи документообігу суду:

- від місцевих судів до територіальних управлінь ДСА України;

- від територіальних управлінь ДСА України до ДСА України;

- від місцевих та апеляційних судів до ДСА України та вищих спеціалізованих судів;

- від вищих спеціалізованих судів до Верховного Суду України та ДСА України, а також інших судів до ДСА України;

- формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду за будь-який період часу для отримання інформації про поточну ситуацію в суді з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур.

2.11.2.         Форми статистичної звітності та періодичність їх подання затверджуються наказами ДСА України.

2.11.3.         Електронний примірник кожного статистичного звіту зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП уповноваженої особи суду.

Доступ для коригування зазначеного статистичного звіту автоматично блокується автоматизованою системою.

         Для кожного статистичного звіту автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор.

         У такий спосіб створюються оригінали електронних статистичних звітів, які надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

2.12.  Передача судових справ до електронного архіву

2.12.1.         До електронного архіву суду передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи.

 

III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування

3.1.    Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

3.2.    Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення і технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

3.3.    Для підтримки працездатності автоматизованої системи, моніторингу її функціонування суди надсилають до адміністратора автоматизованої системи базу даних автоматизованої системи суду не пізніше наступного робочого дня після отримання від адміністратора автоматизованої системи відповідного запиту.

3.4.    Доручення адміністратора автоматизованої системи щодо порядку функціонування автоматизованої системи в судах є обов’язковими до виконання.

3.5.    Збори суддів Богунського районного суду м. Житомира за необхідності заслуховують керівника апарату суду з питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження суддів.

3.6.    Інформація щодо стану навантаження на кожного суддю Богунського районного суду м. Житомира є відкритою для суддів цього суду та не може бути обмежена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до підпункту 2.3.30 пункту 2.3

 


Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): _____________________________
                                                                                                              

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

Додаток 2

до підпункту 2.3.32 пункту 2.3

 


Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                                              

Склад колегії суддів:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави автоматичного визначення складу колегії:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

 

Додаток 3

до підпункту 2.3.33 пункту 2.3

 


Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                                                  

Склад колегії суддів:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Нові (замінені, вилучені) судді:

________________________________

________________________________

________________________________

Підстави автоматичної зміни складу колегії:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

Додаток 4

до підпунктів 2.3.35, 2.3.41 пункту 2.3

 

Протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді

Найменування суду___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________
                                                                     

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

Додаток 5

до підпункту 2.3.37 пункту 2.3

 

Протокол заміни основного судді запасним суддею

Найменування суду ___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основного суддю: _________________ замінено запасним суддею ____________________
                                                                                                                                      

Підстави заміни основного судді запасним суддею:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

Додаток 6

до підпункту 2.3.49 пункту 2.3

 

Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду

Найменування суду___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                               

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави передачі:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

Додаток 7

до підпункту 2.3.53 пункту 2.3

 

________________________
(назва суду)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___________
      (дата) 

№ _____ 

Щодо призначення повторного
автоматизованого розподілу

судових справ

Обґрунтування призначення проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1. Відповідно до пункту ________ Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначити повторний автоматизований розподіл судової справи № __________.

2. __________________________________________________________________________________
                                                   (відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові)
прийняти це розпорядження до виконання під підпис.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
___________________________________________________________________________________.
                                      (відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівник апарату

Ознайомлений____________
                                   (підпис) 

________________________
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Додаток 8

до підпункту 2.3.54 пункту 2.3

 


Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                             

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

 

Додаток 9

до підпункту 2.3.55 пункту 2.3

 

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________
                                                       

Підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

Додаток 10

до підпункту 2.3.60 пункту 2.3

 


Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Автоматизований розподіл не відбувся з причин:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

Додаток 11

до підпункту 2.5.5 пункту 2.5

 

Протокол автоматичного визначення присяжних

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основні присяжні:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Запасні присяжні:

 ________________________________

 ________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

Додаток 12

до підпункту 2.6.3 пункту 2.6

 

Протокол автоматичного визначення народних засідателів

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Народні засідателі:

1. ________________________________

2. ________________________________

Підстави виключення народних засідателів (за наявності):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

Додаток 13

до пункту 2.3.54

 

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи

між суддями

Найменування суду ________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи ___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач* )): __________________

Склад колегії суддів (за наявності): ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Нові (замінені, вилучені) судді: ________________________________ ________________________________ ________________________________

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали (підпис)
/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/____________ * )

Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.".